Goede doelen gesteund in 2022

Goede doelen gesteund in 2022

We hebben in 2022 ruim € 13.000 aan goede doelen gesponsord. 13% ging naar lokale en 87% naar internationale doelen.

We steunden internationale projecten in:

  1. - Moldavië/Transnistrië (voedselpakketten)
  2. - Kleinschalige projecten in Indonesië (opvang, onderwijs en materialen voor schoolkinderen in Papua Nieuw Guinea)
  3. - Nsobe-Zambia (eten en leermiddelen voor schoolkinderen).

Door met name de inkomsten uit onze boekenwinkel en onze jaarlijkse golfcharity kunnen we weer veel voor minder bedeelden betekenen.

Deel deze post