Fundraising projecten

Fundraising projecten

Een belangrijk doel van onze club is het (financieel) ondersteunen van goede doelen.

Daarvoor is natuurlijk geld nodig. Al vele jaren lang organiseren wij daarom evenementen (eenmalig, maar liever nog jaarlijks terugkerend), met de bedoeling er zoveel mogelijk geld aan over te houden. Vanzelfsprekend proberen wij onze bezoekers daar zoveel mogelijk voor terug te geven.

Momenteel zijn onze belangrijkste projecten, zie ook onder de kop PROJECTEN:

 • Boeken- en Muziekwinkel (en de jaarlijkse Boekenmarkt op Hemelvaart)
 • Golfcharity
 • BBQ Xpress.

Succesvolle projecten uit het verleden:

 • Fietstocht van ons lid Bert vd Kroft naar Thailand
 • Balonnenfestival
 • Steendrukproject
 • Benefiet Kerstconcert
 • Dienstenveiling
 • Valentijnproject
 • Charitydiner
 • Kerstmarkt