Korte geschiedenis

Korte geschiedenis

Kiwanisclub Valkenswaard "Dommelland" - al bijna 40 jaar actief in Valkenswaard

Bijna 50 jaar geleden namen 8 mannen in Valkenswaard het besluit om een Kiwanisclub op te richten, op 23 mei 1973 werd overgegaan tot organisatie en het charter (opname in de wereldwijde organisatie) vond plaats op 3 november 1973.
De club bestond uit 24 leden, die elkaar elke eerste en derde woensdag van de maand ontmoetten in het toenmalige Hotel Riche. Tijdens deze bijeenkomsten werden acties ontwikkeld om fondsen te werven, die vervolgens weer zoveel mogelijk lokaal besteed werden.
Nu, is de organisatie en doelstelling ongewijzigd.
De club is gehuisvest in Cafe Zaal Du Commerce in Valkenswaard en kent momenteel nog 2 mensen van het eerste uur, t.w.: Herman Bloemen en Flor Potters.
Gedurende die 50 jaar zijn er veel activiteiten en evenementen georganiseerd zoals de boekenmarkt, de golfcharity, de dienstenveiling, de kerstmarkt, het Valkenswaardspel, de bridgedrive en vele eenmalige acties.
De opbrengsten zijn lokaal, nationaal en internationaal besteed, daar waar de overheid niet kan of wil ondersteunen.


Veelzijdig en actief

De laatste jaren staan in het teken van verjonging, zo ook de clubactiviteiten.
Uitgebreide informatie over onze club treft u aan op deze site, die vooral ook veel actuele clubinformatie bevat.
Over de bestaande en toekomstige activiteiten wordt u op onze site uitgebreid geïnformeerd.